Czy masz nieżyt nosa o nagłym początku?

Woman with congested nose sneezing

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W BADANIU KLINICZNYM

Poszukujemy pacjentów (obu płci), którzy skarżą się na nieżyt nosa o nagłym początku bez gorączki i są zainteresowani udziałem w badaniu klinicznym.

Illustration of nose drops spray

Opis i cel badania klinicznego

Badanym lekiem będzie aerozol do nosa z innowacyjną kombinacją składników. Będzie on porównywany z pojedynczymi składnikami lub z placebo (preparat imitujący lek).

Uczestnik badania zostanie losowo przydzielony (jak przy rzucie kostką do gry) do jednej z czterech badanych grup eksperymentalnych. Aerozol do nosa bez składnika aktywnego otrzyma tylko co 7. pacjent.
Badanie będzie prowadzone w sposób zaślepiony. Oznacza to, że ani lekarz prowadzący badanie, ani pacjent nie będą wiedzieć, czy podawany będzie jeden z preparatów zawierających substancję czynną, czy placebo.

Badanie będzie prowadzone w celu oceny skuteczności w łagodzeniu wirusowego zapalenia zatok przynosowych o nagłym początku.

Different people, male, female, younger and older

Kto może wziąć udział w tym badaniu?

Młodzież i dorośli w wieku od 12. do 65. roku życia.

W przypadku dorosłych:
wymagana będzie pisemna, świadoma zgoda na udział w badaniu.

W przypadku młodzieży:
świadoma zgoda na udział w badaniu wyrażona w formie pisemnej przez pacjenta oraz pisemna świadoma zgoda rodziców/opiekunów prawnych

Obecność wirusowego ostrego zapalenia zatok przynosowych z co najmniej dwoma z następujących objawów:

  • zatkany nos, katar, ból lub uczucie rozpierania w obrębie twarzy, osłabienie lub utrata węchu
  • czas trwania objawów ≤72 godzin przed wstępnym zakwalifikowaniem do badania
  • brak jednoczesnego udziału w innym badaniu klinicznym
  • kobiety w ciąży lub karmiące piersią są wykluczone z udziału w badaniu
  • pacjenci z dodatnim testem antygenowym w kierunku COVID-19 bedą wykluczeni z badania
  • oalsze kryteria.
Początek i czas trwania badania

Początek i czas trwania badania

Badanie rozpocznie się zimą 2022/2023, a udział w nim potrwa 12 dni.

W okresie badania każdy pacjent będzie dokumentować objawy nieżytu nosa dwa razy dziennie w elektronicznym dzienniku pacjenta. Każdy pacjent zostanie poproszony o udział w wizytach kontrolnych.

Uczestnicy badania otrzymają zwrot poniesionych kosztów w tym zwrot kosztów podróż związanych z udziałem w badaniu.

To make this website run properly and to improve your experience, we use cookies. For more detailed information, please check our Privacy and personal data protection.

  • Necessary cookies enable core functionality. The website cannot function properly without these cookies, and can only be disabled by changing your browser preferences.