Страдате ли от внезапно настъпил ринит?

Woman with congested nose sneezing

ТЪРСИМ ХОРА КАТО ВАС...

За целите на клинично изпитване, търсим пациенти и от двата пола, страдащи от внезапно настъпил ринит, протичащ без повишена температура, които имат интерес да участват в изпитването.

Illustration of nose drops spray

Съдържание и цел на изпитването

Спрей за нос, съдържащ нова комбинация от активни съставки ще бъде тестван за сравнение със спрейове за нос, съдържащи някоя от отделните съставки или плацебо (макет на медикамента, без активна съставка).

Ще бъдете разпределени на случаен принцип (като при хвърляне на зар) в една от четирите групи на изпитването. Едва всеки 7-ми пациент ще получи спрей за нос без активна съставка. Изпитването ще се проведе по заслепен начин.
Това означава, че нито Вашият лекар, нито Вие като пациент, ще знаете дали приемате един от продуктите с активно вещество или плацебо.

Целта на изпитването е да се оцени ефективността при облекчаване на симптомите на внезапно появил се вирусен риносинуит.

Different people, male, female, younger and older

Кой може да вземе участие в това изпитване?

Подрастващи и възрастни на възраст 12 – 65 години.

За възрастните:
Писмено информирано съгласие за участие в изпитването.

За подрастващите:
самостоятелно попълнено от пациента информирано съгласие за участие в изпитването и информирано съгласие от всички родители/ законни настойници, предоставено в писмена форма.

Наличие на остър вирусен риносинуит, протичащ с два или повече от следните симптоми:

  • запушен нос, течащ нос, лицева болка или напрежение, намаляване или загуба на обоняние
  • Продължителност на симптомите  ≤72 часа преди скрининг
  • Без едновременно участие в друго клинично изпитване
  • Бременни или кърмещи жени не могат да вземат участие в изпитването
  • Пациенти с положителен бърз антигенен тест за коронавирусна инфекция (COVID-19) не могат да вземат участие в изпитването
  • Допълнителни критерии
Начало и продължителност на изпитването

Начало и продължителност на изпитването

Изпитването ще стартира през зимния сезон на 2022/2023 и Вашето участие в него ще продължи 12 дни.

По време на периода на изпитването, ще документирате симптомите Ви на ринит два пъти дневно в електронен дневник. Ще бъдете канени на контролни прегледи.

В края на участието Ви, пътните Ви разходи ще бъдат възстановени.

To make this website run properly and to improve your experience, we use cookies. For more detailed information, please check our Privacy and personal data protection.

  • Necessary cookies enable core functionality. The website cannot function properly without these cookies, and can only be disabled by changing your browser preferences.